Vereniging van Waddenzeekustgemeenten

Partijen (12)

Gemeenten (11)

 • Delfzijl
 • Den Helder
 • Harlingen
 • Hollands Kroon
 • Oldambt
 • Schiermonnikoog
 • Súdwest Fryslân
 • Terschelling
 • Texel
 • Vlieland
 • Waadhoeke

Overige Partijen (1)

 • Overheids-NV, -BV, -stichting, -vereniging

Aard van samenwerking (1)

 • Uitwisselen kennis

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

 • Veiligheid en volksgezondheid[]Veiligheidsregio, veiligheidshuis, veilig thuis/ AMHK, SAVE, GGD, GHOR, Regionaal Ambulance Vervoer (RAV)
 • Water (Zuivering en bescherming)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Vereniging