Voedsel op de stedelijke agenda

Partijen (17)

Gemeenten (11)

 • 's-Gravenhage
 • 's-Hertogenbosch
 • Almere
 • Amsterdam
 • Ede
 • Groningen
 • Leeuwarden
 • Oss
 • Rotterdam
 • Utrecht
 • Venlo

Provincies (1)

 • Gelderland

Overige Overheden (3)

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Overige Partijen (2)

 • Onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO/HBO/WO)
 • CommerciĆ«le dienstverlener

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Anders: Landbouw/voedselvoorziening

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Netwerkcontructie: Anders

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • City Deal