Voor een werkende arbeidsmarkt

Partijen (7)

Gemeenten (4)

 • Alkmaar
 • Castricum
 • Heiloo
 • Uitgeest

Overige Overheden (1)

 • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Overige Partijen (2)

 • Onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO/HBO/WO)
 • Anders: Sociale partners

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Ambtelijk

Beleidsvelden (2)

 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
 • Anders: Arbeidsmarkt

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Convenant

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • Arbeidsmarktregio