WAA groep N.V.

Partijen (3)

Gemeenten (3)

  • Beesel
  • Bergen (L)
  • Venlo

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Sociaal domein: Participatiewet (Sociale dienst, uitkeringen, Participatiewet)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam

Speciaal type samenwerkingen (1)

  • Sociale werkvoorziening