Warmtebedrijf Infra N.V.

Partijen (4)

Gemeenten (1)

  • Rotterdam

Provincies (1)

  • Zuid-Holland

Overige Partijen (2)

  • Woningbouwcorporaties
  • Overheids-NV, -BV, -stichting, -vereniging

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Energie en energietransitie

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Naamloze vennootschap