Waterakkoord

Partijen (2)

Gemeenten (1)

  • Dalfsen

Waterschappen (1)

  • Drents Overijsselse Delta

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)

Mate van verplichtheid (1)

  • Semi-verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Afstemming: Bestuursovereenkomst

Speciaal type samenwerkingen (1)

  • Geen