Werkgeversservicepunt Zuid-Holland Centraal

Partijen (7)

Gemeenten (6)

 • Lansingerland
 • Leidschendam-Voorburg
 • Pijnacker-Nootdorp
 • Voorschoten
 • Wassenaar
 • Zoetermeer

Overige Partijen (1)

 • Anders: Maatscappelijke partners UWV DSW

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit
 • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (3)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur
 • Ambtelijk

Beleidsvelden (2)

 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
 • Anders: Arbeidsmarktbeleid

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (2)

 • Afstemming: Bestuursovereenkomst
 • Afstemming: Convenant