Zicht op ondermijning

Partijen (11)

Gemeenten (6)

 • 's-Gravenhage
 • 's-Hertogenbosch
 • Amsterdam
 • Rotterdam
 • Tilburg
 • Utrecht

Overige Overheden (4)

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van FinanciĆ«n
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Overige Partijen (1)

 • Anders: Politie, Openbaar Ministerie, CBS, Kadaster

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Veiligheid en volksgezondheid[]Veiligheidsregio, veiligheidshuis, veilig thuis/ AMHK, SAVE, GGD, GHOR, Regionaal Ambulance Vervoer (RAV)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Netwerkcontructie: Anders

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • City Deal