Over congruentie

Congruentie geeft aan in hoeverre de territoriale indeling van een regionaal samenwerkingsverband overeenkomt met andere regionale samenwerkingsverbanden.  

Congruentie drukt daarmee de mate van overeenkomst tussen verschillende regio-indelingen uit. Als twee of meer samenwerkingsverbanden identiek zijn dan is het congruentiepercentage van alle gemeenten 100%. 

Een hoog percentage geeft dus aan dat een gemeente vaak samenwerkt met dezelfde buurgemeenten. Een laag percentage duidt erop dat een gemeente meer verschillende samenwerkingspartners heeft.