RegioAtlas

Congruentieformule

Congruentie geeft aan in hoeverre de territoriale indeling van een bovenlokaal samenwerkingsverband overeenkomt met andere regionale indelingen. 

Congruentie drukt de mate van overeenkomst tussen verschillende regio-indelingen uit. Als 2 of meer indelingen identiek zijn dan is het congruentiepercentage van alle gemeenten 100%. 

Een hoog percentage geeft dus aan dat een gemeente vaak samenwerkt met dezelfde buurgemeenten. Een laag percentage duidt erop dat een gemeente meer verschillende samenwerkingspartners heeft.

Rekenvoorbeeld

Om dit te illustreren volgt hieronder een rekenvoorbeeld voor de gemeente 's-Gravenhage, gebaseerd op de volgende 3 regio-indelingen:

  1. AWBZ Zorgkantoren
  2. GGD-regio's
  3. Jeugdzorgregio's (2015)

's-Gravenhage werkt binnen deze drie regio-indelingen samen met in totaal 8 gemeenten: Wassenaar, Rijswijk, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Delft en Midden-Delfland.

Voor elk van de 8 gemeenten wordt gekeken hoe vaak 's-Gravenhage met deze gemeente samenwerkt.  In dit voorbeeld is dat maximaal 3 keer. Dit wordt uitgedrukt in een percentage. 

  • 's-Gravenhage werkt in 2 van de 3 regio-indelingen samen met de gemeente Wassenaar: 2 / 3 * 100 = 66.6 % 
  • 's-Gravenhage werkt in 1 van de 3 regio-indelingen samen met de gemeente Westland: 1 / 3 * 100 = 33.3 %
  • 's-Gravenhage werkt in 1 van de 3 regio-indelingen samen met de gemeente Delft: 1 / 3 *100 = 33.3 %

Dit doen we voor alle 8 gemeenten waarmee 's-Gravenhage samenwerkt. Het gemiddelde percentage wat hieruit volgt is het congruentiepercentage van 's-Gravenhage.

In dit voorbeeld is het congruentiepercentage van 's-Gravenhage o.b.v. de 3 geselecteerde indelingen 50 %.