Toegankelijkheid


De webrichtlijnen zijn specificaties voor het ontwerpen, bouwen en beheren van websites. Ze borgen de toegankelijkheid en vindbaarheid van (overheids)informatie op internet.


Tijdens de ontwikkeling van de RegioAtlas in 2012 is voortdurend getoetst op alle richtlijnen die aan de hand van een automatische webrichtlijnen quickscan gedaan kunnen worden. Deze quickscan toetst 47 van de 125 webrichtlijnen. De RegioAtlas scoort hierop maximaal. Daarnaast is met de applicatie Total Validator getoetst op de XHTML en WCGA 2.0 AAA accessibility standaard (http://www.w3.org/TR/WCAG/). Aan beide wordt voldaan.

Alle content op de website is zonder javascript of CSS toegankelijk en te gebruiken. Dit betekent dat het systeem rekening houdt met screenreaders of browsers die op een andere manier beperkt zijn. Zonder javascript is er alleen geen dynamische weergave van de data op kaarten. De data is wel beschikbaar.

Alle elementen op de pagina’s van de regioatlas zijn te gebruiken zonder toetsenbord (met tab). De tooltips zijn gemaakt met behulp van definitie elementen. Verder zijn alle tabellen beschreven zodat een beperkte gebruiker altijd de tabellen kan identificeren.

In april 2021 is een onafhankelijk toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd (WCAG 2.1, niveau AA): toegankelijkheidsonderzoek_regioatlas.pdf. Hieruit blijkt dat de Regioatlas op 34 van de 50 criteria een voldoende scoort. Op de overige 16 criteria zijn verbeterpunten gevonden. In een doorontwikkeling van de website in 2021 zullen deze verbeterpunten zo veel als mogelijk worden verholpen

Het toegankelijkheidslabel van www.regioatlas.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Link naar het archief: https://minbzk.sitearchief.nl/?subsite=regioatlas