Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze site? Neem dan contact op met: regioatlas@minbzk.nl 

Bezoekadres

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag