RegioAtlas

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze site? Neem dan contact op met:

Rick Brouwer, projectmedewerker RegioAtlas – 06 52809138
Email: Rick.Brouwer@MinBZK.nl
Afdeling Ontwikkeling Bestuurlijke Organisatie
Directie Bestuur, Democratie en Financiën

Bezoekadres

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag