RegioAtlas

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze site? Neem dan contact op met:

Maarten Glorie, projectmedewerker RegioAtlas - 06 50035806
E-mail: Maarten.Glorie@minbzk.nl
Afdeling Bestuurlijke Organisatie
Directie Bestuur, Financiën en Regio's

Rick Brouwer, projectmedewerker RegioAtlas – 06 52809138
Email: Rick.Brouwer@MinBZK.nl
Afdeling Bestuurlijke Organisatie
Directie Bestuur, Financiën en Regio's

Bezoekadres

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag